1. Ana
  2. Diğer
  3. Doğu ve Batı Arasındaki Yaşam Tarzı Farkını Göz Önüne Seren 9 Grafik

Doğu ve Batı Arasındaki Yaşam Tarzı Farkını Göz Önüne Seren 9 Grafik

Çin’de doğan ve 14 yaşına kadar orada yaşadıktan Almanya’ya göç eden Yang Liu, doğu ve batı milletlerini yerinde gözlemleme şansı bulur. Bunun sonucu olarak gözlemlerini minimalist grafiklerle kitaba sığdıran Liu’nun eserlerden 9 tanesini aşağıda paylaştık.

Liu’nun vurgularken özellikle Çin ve Alman hayat tarzını esas aldığı bu grafiklerin bir çoğu bizim milletimiz için de geçerli görünüyor 🙂

Yaşam tarzı: Batıda bireysellik daha öndeykende doğuda kolektif yaşam tarzı daha baskın görünüyor. Burada Türkiye için hangisi geçerli emin olamadık.
bireysellik-doğu-batı

Zamana sadakat: Avrupa toplumlarının dakiklik anlayışıyla, doğu toplumlarının dakiklik anlayışını bu grafikle özetlemiş Liu.
dakiklik-almanya

Sorunlara yaklaşım: Batıda sorunların üzerine gidilirken, doğuda bunlardan kaçılmış.
sorun-cozme

Ego: Batıda bireylerin daha büyük egoları olduğunu gözlemlemiş Liu, doğudaysa daha mütevazı görünüyorlar.
eastwest_ego

Algı: Burada Liu, Çinlilerin Almanları ve Almanların Çinlileri nasıl gördüğünü özetlemiş.
alman-cinli

Sıra bekleme: Sıra beklerden batılıların birer birer sırada durduğunu görürken, doğuda insanların yığıldığını görüyoruz. İstanbul trafiğindeki köprü girişleri tek başına bizim bu konuda doğulu anlayışına sahip olduğumuzu ispatlar nitelikte.
sıra-bekleme

Kendini ifade etme: Kendini anlatma, ifade etme konusunda batılılar daha net ve direktken, doğu toplumlarında bu daha dolaylı ve karmaşık görünüyor.
ifade-etme

Ulaşım evrimi: Son 30 sene içerisinde doğulu ve batılıların ulaşım anlayışının ne yönde evrildiğini gösteren bu grafikte, doğuluların bisikletlerden arabalara yöneldiğini, batıdaysa tam tersi bir değişim söz konusu olduğunu görüyoruz.
ulasım-batı

Toplum içinde gürültü seviyesi: Bir restoranın baz alındığı bu grafikte, doğuda gürültü seviyesi oldukça yüksekken, batıda oldukça düşük görünüyor.
batı-doğu-ses

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>