Çin’de doğan ve 14 yaşına kadar orada yaşadıktan Almanya’ya göç eden Yang Liu, doğu ve batı milletlerini yerinde gözlemleme şansı bulur. Bunun sonucu olarak gözlemlerini minimalist grafiklerle kitaba sığdıran Liu’nun eserlerden 9 tanesini aşağıda paylaştık.

Liu’nun vurgularken özellikle Çin ve Alman hayat tarzını esas aldığı bu grafiklerin bir çoğu bizim milletimiz için de geçerli görünüyor 🙂

Yaşam tarzı: Batıda bireysellik daha öndeykende doğuda kolektif yaşam tarzı daha baskın görünüyor. Burada Türkiye için hangisi geçerli emin olamadık.
bireysellik-doğu-batı

Zamana sadakat: Avrupa toplumlarının dakiklik anlayışıyla, doğu toplumlarının dakiklik anlayışını bu grafikle özetlemiş Liu.
dakiklik-almanya

Sorunlara yaklaşım: Batıda sorunların üzerine gidilirken, doğuda bunlardan kaçılmış.
sorun-cozme

Ego: Batıda bireylerin daha büyük egoları olduğunu gözlemlemiş Liu, doğudaysa daha mütevazı görünüyorlar.
eastwest_ego

Algı: Burada Liu, Çinlilerin Almanları ve Almanların Çinlileri nasıl gördüğünü özetlemiş.
alman-cinli

Sıra bekleme: Sıra beklerden batılıların birer birer sırada durduğunu görürken, doğuda insanların yığıldığını görüyoruz. İstanbul trafiğindeki köprü girişleri tek başına bizim bu konuda doğulu anlayışına sahip olduğumuzu ispatlar nitelikte.
sıra-bekleme

Kendini ifade etme: Kendini anlatma, ifade etme konusunda batılılar daha net ve direktken, doğu toplumlarında bu daha dolaylı ve karmaşık görünüyor.
ifade-etme

Ulaşım evrimi: Son 30 sene içerisinde doğulu ve batılıların ulaşım anlayışının ne yönde evrildiğini gösteren bu grafikte, doğuluların bisikletlerden arabalara yöneldiğini, batıdaysa tam tersi bir değişim söz konusu olduğunu görüyoruz.
ulasım-batı

Toplum içinde gürültü seviyesi: Bir restoranın baz alındığı bu grafikte, doğuda gürültü seviyesi oldukça yüksekken, batıda oldukça düşük görünüyor.
batı-doğu-ses

0 Shares:
Bir cevap yazın
You May Also Like